หรุ่ม ของว่างชาววัง

   หรุ่ม คืออาหารว่างของคนไทยโบราณรวมทั้งชาววังด้วยของว่างชนิดนี้มีวัตถุดิบหลักๆเลยคือ ไข่  และห่อไส้ คล้ายกับไข่ยัดไส่ ...

Read More