แสร้งว่า อาหารชื่อแปลกแต่อร่อย

   อาหารชาววังสุดอร่อยอีกชนิดหนึ่งที่จะนำเสนอคือ แสร้งว่า ชื่อของแสร้งว่า แม้จะมีความหมายคลับคล้ายว่าโกหก ...

Read More