เสน่ห์อาหารไทย 4 ภาค

อาหารไทยนั้นนอกจากจะเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้ว ซึ่งไม่ได้เฉพาะแต่อาหารไทยชาววังเท่านั้น อาหารไทยยังมีการปรุงรสชาติที่แตกต่างกันในแต่ละภาคพื้นที่ของไทยด้วย ซึ่งเรียกกันว่าอาหารไทย 4 ภาค ซึ่งมีการปรุงรสชาติและเมนูที่แตกต่างออกไปดังนี้

ภาคกลาง เป็นอาหารที่มีรสชาติเป็นกลางมากที่สุด โดยส่วนใหญ่นั้นอาหารไทยภาคกลางที่เน้นที่กะทิ เครื่องแกง ต่างๆ โดยมีการปรุงแต่งรสชาติที่กลมกล่อม รสไม่โดดเกินไปซึ่ง อาหารไทยภาคกลางนั้นมีต้นกำเนิดมาจากอาหารชาววัง ซึ่งเป็นอาหารในราชสำนัก โดยมีการนำมาดัดแปลงรสชาติให้ถูกปากผู้ทาน

ภาคเหนือ หรือ อาหารล้านนา เป็นอาหารที่ประกอบด้วยเครื่องแกง เป็นการนำเอาสมุนไพรมาเป็นส่วนผสมของอาหาร อาหารเหนือส่วนใหญ่ทำมาจากวัตถุดิบธรรมชาติ ไม่เน้นรสเผ็ด รสชาติจะออกไปทางจืดและหวานนิดๆ โดยความหวานน้ำมาจากวัตถุธรรมชาติด้วย ซึ่งคนเหนือไม่นิยมน้ำตาล ส่วนใหญ่จะเป็นประเภทต้ม ผัด และน้ำพริก

ภาคอีสาน เป็นอาหารที่เน้นไปทางเนื้อสัตว์เป็นส่วนประกอบ รวมถึงน้ำพริก คนอีสานมักนิยมรสเผ็ด เค็ม และส่วนผสมคือ ปลาร้า ซึ่งขาดไม่ได้  ซึ่งอาหารอีสานนั้นมีวิธีการทำที่ไม่ยุ่งยากนัก โดยจะเน้นที่ น้ำปลา น้ำปลาร้า พริก ข้าวคั่ว เป็นหลัก ซึ่งเป็นอาหารประเภทต้ม และมีผักลวกเป็นเครื่องเคียงทุกครั้ง

ภาคใต้ อาหารใต้ส่วนมากเน้นที่เครื่องเทศในการปรุงอาหาร รวมถึงการใช้เนื้อสัตว์ทะเลมาเป็นส่วนประกอบ ชาวใต้ส่วนมากนิยมรสเผ็ดจัด เค็มแต่ไม่มาก ซึ่งถือว่าเป็นอาหารที่มีรสจัดที่สุดใน 4 ภาค และชาวใต้มักจะนำผักต่างๆมาเป็นเครื่องเคียง เพื่อดับความเผ็ดร้อน